תחומי הקבוצה »

מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב

ניר שבי, BSW מנהל מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב, חושף בפניכם את כל מה שרציתם לדעת על מערך ידע מניסיון.

ניר שבי, BSW הוא מנהל מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב משנת 2018.
כחלק מתפקידו, ניר הוא חלק מהצוות ההוגה והמבצע של "פרויקט "X10- מודל שותפות ומעורבות מקבלי שירות בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות בקבוצת שכולו טוב, ועוסק בהקמה, הכשרה והנחיה של נבחרות משפרי שירות אזוריות בכל הארץ, לצד פיתוח מודל מערך משפרי השירות והובלת הטמעתו בשטח.
ניר בעל למעלה מ-15 שנות ניסיון בתחום השיקום בקהילה. בנוסף, 21 שנה מקבל שירותי שיקום כאדם עם מגבלה נפשית בעצמו.

ניר בעל תואר B.A בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן, עם התמחות מכוונת קהילה.

מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב

ידע מניסיון הוא ידע המבוסס על חוויה חיים אישית של אדם. הוא שונה מידע הנרכש על ידי שיחה, קריאה או חיבור עם אדם אחר. כאשר מדובר על ידע מניסיון של אדם עם מגבלה, מדובר על ידע מתוך חוויה אישית של התמודדות עם מגבלה ומתוך תהליך של החלמה וצמיחה אישיים.

מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב הוא פרויקט חדשני וייחודי שהוקם מתוך מחשבה עמוקה, תובנה יצירתית ואמונה שלמה שבזכות חווית ההחלמה וההתמודדות האישית של מקבלי השירות יש להם ידע מניסיון אשר שווה בערכו ויכול להשלים ידע מקצועי.

חזון המערך הוא כי תהליך קבלת ההחלטות ועיצוב השירות בקבוצת שכולו טוב, על כל היבטיו וסוגיו ייעשה באופן משותף עם מקבלי השרות, "יוזמה משותפת" (קו-פרודוקציה) בה מתקיימת מערכת יחסים בין מקבלי ונותני שירות והם מחלקים את הכוח בתכנון ובהעברת שירותים, מתוך הכרה כי לשני הגורמים יש תפקיד חיוני בשיפור איכות החיים של מקבלי השירות ושל הקהילה באופן כללי.

במסגרת העשייה במערך, הוקמו ומוקמות נבחרות משפרי השירות הפזורות בכל הארץ. אנו מאמינים כי מעורבות והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות בקרב מקבלי השירות מהווה מפתח מרכזי לקידום תהליכי שיקום והחלמה, ומשפרת את הזהות והמוטיבציה הארגונית למתן שירות מוכוון-החלמה.

משפר/ת השירות הוא מקבל/ת שירות באחת מיחידות התעסוקה ו/או החברתיות של הקבוצה, המעוניינ/ת לקחת חלק אקטיבי ופעיל בתהליכי קבלת ההחלטות ביחידה שלו או שלה ובקבוצה בכלל. משפרי השירות הנבחרים עושים את התפקיד מבחירה אישית, עוברים הכשרות מתאימות והעשרות אשר נותנות להם כלים להביא לידי ביטוי את הידע מהניסיון האישי שלהם.

למשפר השירות בקבוצה שלושה תפקידים עיקריים:

  • השתתפות בראיונות עבודה של צוות שכיר– לא ניתן להתקבל לעבודה בקבוצת שכולו טוב בלי לעבור ראיון אצל משפר שירות.
  • השתתפות בישיבות יחידה משותפות של צוות ומשפרי השירות– נציגות של משפרי שירות השייכים ליחידה, כחלק שווה בישיבות היחידה.
  • השתתפות בצמתי קבלת החלטות– נציגות משפרי שירות בישיבות ייעודיות, דיונים, ועדות היגוי ועוד.

נבחרת משפרי שירות אזורית היא קבוצת משימה והכשרה אשר מורכבת מנציגים מכל יחידה באזור, מתחומי התעסוקה והפנאי. קבוצה זו עוברת הכשרה מקצועית אשר מסייעת לה ולחבריה לבצע את תפקידי משפר השירות ומעניקה להם כלים מתאימים למימוש עצמי ולמימוש קבוצתי של נבחרת משפרי השירות. הנבחרות מוציאות לפועל פרויקטים קהילתיים לבחירתם, שעוזרים לקבוצת שכולו טוב לתת שירות טוב יותר למקבלי השירות שלה ולשלב ידע מניסיון עם הידע המקצועי שבה.

אנו מאמינים שלמשפרי השירות ולמערך ידע מניסיון יש תפקיד חשוב והכרחי בהתפתחותה של קבוצת שכולו טוב. שותפות ומעורבות של משפרי השירות בקבלת ההחלטות בקבוצה וטיפוח האקטיביות האישית של מקבלי השירות תביא לצמיחה אישית, מקצועית וארגונית של מקבלי ונותני השירות בקבוצה.
אנו כקבוצה בשאיפה מתמדת לעשייה וחשיבה משותפת, ומאמינים שלמידה מתמדת של תועלות שילוב ידע מניסיון עם הידע המקצועי בקבוצה וצמיחה משותפת עם מקבלי השירות תשפר את השירות שאנו נותנים- לפחות פי עשר!

לפרטים נוספים ולשיתופי פעולה ניתן ליצור קשר עם מנהל מערך ידע מניסיון – ניר שבי, במייל: [email protected] 

[poll]