משרה 1: מוליכי כלבים

העבודה כוללת הוצאת של הכלב מבית הלקוח, טיול והחזרתו לבית. יש אפשרות למספר הולכות באותו יום (תלוי בעובד).

דרישות: חיבור ואהבה לכלבים, נדרשת מחוייבות לעבודה בימים קבועים.

השכר נקבע בהתאם לכמות ההולכות. פרטים נופים ניתן למצוא באתר דוגיז