מגוון משרות: סייעות, פקידות, מלוות הסעות ועוד.

קליטה בהליך של מכרז על פי תנאי הסף.

ניתן לעקוב באתר האינטרנט בו מתפרסמות משרות- כאן או בטלפון 086840041