“לכולנו יש ייעוד אלוקי מיוחד בבריאה”- מתחברים בשמחה והתרגשות לייעוד שלנו בשילוב מדיטציה עם יעל בת נוי

סרטונים נוספים