"בישול בעזרת השמש" עם משה ספירוב, מנהל שיקום ירושלים,TNX

סרטונים נוספים