“אמפתיה” – תקשורת מקרבת עם מיכל גוטרמן מנחה לתקשורת מקרבת

סרטונים נוספים