"במקום בו נגמר השכל, שם מתחילה אמונה" התמודדות עם ניסיונות- לאורה של פרשת "חיי שרה" עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים