סיפור ההתמודדות של אלינה אליסון, מתמודדת ומסבירנית בתכנית עמיתים לזכויות דרך החברה למתנסים

סרטונים נוספים