"אדם לעמל יולד", מהות עבודת האדם בעולמו, לאורה של פרשת וישב עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים