משקפי חשיבה- טעויות חשיבה ברוח ה-CBT עם שילה פנייר,מנהלת שיקום Tnx דרום

סרטונים נוספים