"מאין יבוא עזרי" – חלום או מציאות? ביאור לאורה של פרשת "מקץ" עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים