"תתן אמת ליעקב"- הברכות והתוכחות, לאורה של פרשת "ויחי" עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים