קדימה להתרומם למעלה – הלאה מסמכים את שנת 2020 עם זאב יופה

סרטונים נוספים