קריעת ים סוף – שינוי חוקי הטבע, לאורה של פרשת "בשלח" עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים