" מחשיכה לאורה", האם ניתן לתקן?- ביאור הפרשה לאורה של פרשת "יתרו"עם אלירם אביטבול

סרטונים נוספים