סדנאות משותפות למנהלים ומשפרי שירות בקבוצת שכולו טוב עם ניר שבי מנהל מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב

סרטונים נוספים