למה אנרגיה שלילית שולטת על חיינו? עם רוז מטר – لماذا تسيطر الطاقات السلبيات على حياتنا؟, روز مطر

סרטונים נוספים