קהילות מתמודדים – סיוע הדדי, אקטיביזם עם רוני בן שיר כותבת, יוצרת, פעילה חברתית, אחראית הכשרות בסיפור חוזר כפ”ס

סרטונים נוספים