התמודדות עם קשיי זיכרון עם ליבי הרפז מתתיהו MSC.OT מנהלת ידע ופיתוח מקצועי בקבוצת שכולו טוב

סרטונים נוספים