סופרים ומשוררים בחיפה שנות ה 50 עם סברינה מקבלת שירות בסיפור חוזר

סרטונים נוספים