היסטוריה עכו,-עיר החשובה במיוחד לאורך התקופות חלק א' עם הדר צורף מורת דרך

סרטונים נוספים