סוף חלום משמעותו התחלה של חלום חדש עם רוז מטר – انتهاء حلم يعني بداية حلم جديد, روز مطر

סרטונים נוספים