צוקי, תעשה לי קריירה! – על פייסבוק וחיפוש עבודה עם עדי נוריאל אברהם מנהלת אזור דרום בסיפור חוזר

סרטונים נוספים