מחויבות, חובה או החלטה? עם עבדאללה רזוק – الالتزام, اجباري ام هو قراري؟ مع عبدلله رزوق

סרטונים נוספים