האומנות ככלי לשחרור רגשות שליליות עם אלאא יונס – الفنون كطريقة تفريغ للمشاعر السلبية مع الاء يونس

סרטונים נוספים