התנגדות ותקשורת עם רוז מטר – المعارضة, تعني عدم التواصل مع روز مطر

סרטונים נוספים