אל תדאג לדברים הקטנים עם נוהא דואהדי – لا تهتم بصغائر الأمور مع نهى دواهده

סרטונים נוספים