תעסוקה בעידן הישן מול תעסוקה בעידן החדש – מה ההבדל? עם רונה אביב מנחה להעצמה אישית וחברתית

סרטונים נוספים