מרכז ההכשרה ככלי להתמודדות עם חסמים תעסוקתיים עם זוהר אדרי, רכזת תעסוקה ב TNX קריית גת

סרטונים נוספים