סדנת חוטי טריקו עם מיכל המאירי, מנהלת שיקום מרחבית ומיכל פחימה, מנהלת דנדשה רמת גן

סרטונים נוספים