שינוי כהזדמנות עם תמרי שביט, רכזת חוגים באברבנל של החטיבה החברתית.

סרטונים נוספים