התגברות על הפחד בתקשורת באנגלית עם ורד פורבס- מורה לפיתוח קול לדיבור ועמידה בפני 'קהל ושרון זקס- מורה לתקשורת באנגלית

סרטונים נוספים