המילה הטובה: השפעתה על מצב הרוח שלנו, מאפייניה ושימושיה עם אסעד קילאני – الكلمه الطيبه :تأثيرها على مزاجنا ،ما هي ميزاتها وكيفيه استخدامها؟, أسعد كيلاني

סרטונים נוספים