מקבל שירות ממרכז ההכשרה ראש העין מדבר על יחסי הגומלין בין בע"ח לבני האדם

סרטונים נוספים