התמודדות עם לחצים כלכליים עם אמינה עבד אלקאדר – مواجهه الضغوطات الماليه, أمينه عبد القادر

סרטונים נוספים