מאמר מקצועי בגיליון של המגזין המקצועי – ImROC

בשנת 2017, לאחר זכייתה של הקבוצה בפרס Zero Project באו"ם על מודל היחידה המשלבת, החלו שיתופי פעולה בינלאומיים עם מספר ארגוני שיקום ברחבי אירופה.

ארגונים רבים הביעו התעניינות במודל היחידה המשלבת ובייחודו – היכולת לגשר בין תעסוקה מוגנת לנתמכת ויצירת רצף תעסוקתי למקבלי השירות, לצד אימפקט חברתי חסר תקדים הבא לידי ביטוי בנתוני השמה גבוהים של מקבלי שירות בשוק התעסוקה הטבעי.

בהתאם, ארגון ImROC פנה לקבוצה לצורך השתתפות בפרסום בז'ורנל המקצועי של הארגון – IMROC. ארגון ImROC הוא ארגון שיקום בינלאומי, שהחל את פעילותו באנגליה ופועל באופן הדוק עם ארגוני שיקום מקבילים במעלה מ-30 מדינות ברחבי העולם.

קישור לאתר

מוזמנים לעיין בכתבה בעמ' 13 בגיליון ImROC  המצורף לתקציר זה.