מוטיבציה פנימית (IMI) בקרב משפרי ומקבלי שירות בקבוצת שכולו טוב

בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2022 בוצע מחקר הערכה פנימי בנושא מוטיבציה פנימית של מקבלי ומשפרי שירות בקבוצת שכולו טוב. משפרי שירות הינם מקבלי שירות הבוחרים להשתתף באופן פעיל בעיצוב מדיניות השירות הניתן ביחידותיה השונות של קבוצת שכולו טוב. במחקר ההערכה השתתפו 109 מקבלי שירות מהחטיבה התעסוקתית בקבוצה (בתעסוקה מוגנת או נתמכת), מתוכם 35 משפרי שירות ו-74 מקבלי שירות. מטרת הסקר הייתה להבין את מאפייניהם הייחודיים של משפרי השירות וכן לבצע השוואה במוטיבציה הפנימית של מקבלי ומשפרי השירות בקבוצת שכולו טוב.

ממצאי מחקר ההערכה הראו שלמקבלי שירות ישנו ממוצע מוטיבציה פנימית גבוה יותר לעומת משפרי שירות בהקשר להכשרה התעסוקתית שלהם. לממצא זה מספר הסברים – ראשית, הפוקוס של משפרי השירות הוא גם בהכשרה התעסוקתית וגם בשיפור מדיניות השירות הניתן להם ובהחלט ניתן לצפות שכמשפרי שירות, תינתן חשיבות יתרה לפעילותם כמשפרי שרות וכן בגודל המדגם.