מחקר הערכה דנדשה – יחידות ומרלו"ג ראשון

בחודש אפריל 2022, בוצע מחקר הערכה בתחום דנדשה. בהתאם לממצאיו, הוחלט על הרחבת המחקר וביצוע מחקר הערכה המשכי בכלל יחידות התחום .

מטרתו לאסוף נתונים הנוגעים לשביעות הרצון של מקבלי השירות, ולהבין את מידת ההשפעה האפשרית על מדדי החלמה ושיקום.

במחקר השתתפו 180 מקבלי שירות, מתוכם 48 מקבלי שירות ממרלו"ג ראשון לציון,  108 מקבלות שירות בהכשרה מוגנת ביחידות השונות, ו- 24 מקבלות שירות בתעסוקה נתמכת ביחידות השונות.

מתוצאות המחקר  בקרב יחידות התחום ניכר כי מרבית מקבלי השירות הגיעו ליחידות השונות עם ניסיון קודם בשוק העבודה הטבעי.

מתוך המענה ניכר כי מרבית מקבלי השירות חשים כי המענה התעסוקתי מספק ומסייע להם הן בהתקדמות ביעדיהם האישיים והן בהשתלבות בשוק העבודה הטבעי.

בנוסף, ניתן לראות כי מדדי שביעות הרצון הכללית בקרב מקבלי השירות נעים בעיקר על הציר החיובי בנושאי תקווה, רצון להצליח ותחושת מסוגלות ביעדיהם האישיים.

מתוצאות המחקר במרלו"ג ראשון ניכר ישנה זהות תעסוקתית גבוהה בקרב מקבלי השירות, כי שינוי ייעוד המפעל ממפעל יצרני למרכז לוגיסטי עבר באופן מיטבי וכי השינוי מתאיים למרבית מקבלי השירות. 93% ממקבלי השירות מעידים כי הם מחוברים לעשייה בתחום דנדשה.