מחקר ופיתוח

פרסומים

בשנת 2019 פורסמה כתבה ייחודית על חשיבות של פרסום דו"ח אימפקט בקרב ארגונים חברתיים. כאמור, דו"ח שנתי נתפס לרוב כחומר מקצועי שמיועד לתורמים פילנתרופי ובדרך כלל ארוך מאוד וקשה לקריאה.

בכתבה הציג מייסד הקבוצה, מר עירד אייכלר, ומנהלת מחלקת המחקר והפיתוח של הקבוצה, ד"ר יעל וינשטיין, את תפיסת הקבוצה בחשיבות של פרסום דו"ח אימפקט שנתי, קהל הידע שלו ומטרותיו.

בשנת 2018 פורסמה כתבת פרופיל אודות מר עירד אייכלר, מייסד קבוצת שכולו טוב. הכתבה פורסמה בז'ורנל השיקום הפסיכיאטרי הגרמני – "KERBE" והופצה בקרב אנשי מקצוע ושיקום בגרמניה. בכתבה פירט מר אייכלר כיצד הוקמה קבוצת שכולו טוב, חזון הקבוצה, החדשנות של מודל היחידה המשלבת והאימפקט החברתי שהוא מייצר בישראל.

מוזמנים לעיין בכתבה המצורפת לתקציר זה (גרסה מקורית בגרמנית וגרסה מתורגמת לאנגלית).

בשנת 2017, לאחר זכייתה של הקבוצה בפרס Zero Project באו"ם על מודל היחידה המשלבת, החלו שיתופי פעולה בינלאומיים עם מספר ארגוני שיקום ברחבי אירופה.

ארגונים רבים הביעו התעניינות במודל היחידה המשלבת ובייחודו – היכולת לגשר בין תעסוקה מוגנת לנתמכת ויצירת רצף תעסוקתי למקבלי השירות, לצד אימפקט חברתי חסר תקדים הבא לידי ביטוי בנתוני השמה גבוהים של מקבלי שירות בשוק התעסוקה הטבעי.

בשנת 2021 קבוצת שכולו טוב זכתה בפרס International Award for Universal Design (IAUD) על פיתוח מודל חדשני להנגשת הכשרה תעסוקתית והשתלבות בשוק העבודה עבור אנשים עם מוגבלות. בעקבות הזכייה, בחודש אוקטובר 2021 פורסמה כתבה על פעילות ההכשרה התעסוקתית של הקבוצה ועל מודל היחידה המשלבת, בדגש על פעילותה הנרחבת של הקבוצה והתאמת הפעילות שלה בתקופת הקורונה. המאמר פורסם בגיליון המקצועי של ארגון ה- IAUD והופץ בקרב מאות ארגוני שיקום מקבילים במזרח אסיה.

בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2022 בוצע מחקר הערכה פנימי בנושא מוטיבציה פנימית של מקבלי ומשפרי שירות בקבוצת שכולו טוב. משפרי שירות הינם מקבלי שירות הבוחרים להשתתף באופן פעיל בעיצוב מדיניות השירות הניתן ביחידותיה השונות של קבוצת שכולו טוב. במחקר ההערכה השתתפו 109 מקבלי שירות מהחטיבה התעסוקתית בקבוצה (בתעסוקה מוגנת או נתמכת), מתוכם 35 משפרי שירות ו-74 מקבלי שירות. מטרת הסקר הייתה להבין את מאפייניהם הייחודיים של משפרי השירות וכן לבצע השוואה במוטיבציה הפנימית של מקבלי ומשפרי השירות בקבוצת שכולו טוב.
ממצאי מחקר ההערכה הראו שלמקבלי שירות ישנו ממוצע מוטיבציה פנימית גבוה יותר לעומת משפרי שירות בהקשר להכשרה התעסוקתית שלהם. לממצא זה מספר הסברים – ראשית, הפוקוס של משפרי השירות הוא גם בהכשרה התעסוקתית וגם בשיפור מדיניות השירות הניתן להם ובהחלט ניתן לצפות שכמשפרי שירות, תינתן חשיבות יתרה לפעילותם כמשפרי שרות וכן בגודל המדגם.