מה הוא סל שיקום?

סל שיקום הוא סל המעניק משרד הבריאות עבור בוגרים מעל גיל 18, המתמודדים עם מגבלה נפשית ומוכרים בביטוח לאומי כבעלי מגבלה/ נכות בשיעור של 40% לפחות.

הסל כולל מגוון שירותים שניתן לממש בעמותות שונות בתחומים שונים כמו תעסוקה ושילוב במעגל העבודה, דיור, חברה ופנאי, לימודים ועוד.

שירותי סל שיקום בקבוצת שכולו טוב

קבוצת שכולו טוב פועלת למען שילוב א.נשים עם חסמים תעסוקתיים וחברתיים על ידי שיקום פרו-אקטיבי מותאם אישית לכל מתמודד וליווי צמוד עד להשגת המטרה השיקומית של כל אדם.

שירותי תעסוקה

הקבוצה פועלת למען שילוב אנשים עם חסמים תעסוקתיים בחברה על ידי שיקום פרו אקטיבי במגוון מותגים המהווים מרכזי הכשרה תעסוקתיים שמטרתם להכשיר את מקבלי השירות בקבוצה בתפקידים שונים עד להשתלבות בשוק העבודה החופשי.
הקבוצה מונה כ- 120 עסקים חברתיים במגוון תחומים ביניהם: קפה טוב, סיפור חוזר, TNX, כלב טוב, דנדשה ועוד.

שירותי פנאי וחברה

שכולו טוב פועלת במטרה לשבור סטיגמות ולשלב אנשים עם חסמים חברתיים בקהילה ובחברה. לקבוצה קיימים מגוון תכניות פנאי חברתיות עשירות ומגוונות המובילות עבור בוגרים המתמודדים עם מגבלה נפשית לעצמאות חברתית ולעשייה משמעותית בשעות הפנאי ובשילוב קהילתי. השירות כולל מגוון רחב ועשיר של פעילויות חברתיות ובילויים בקהילה, השרות מתקיים גם לחברה הערבית וגם לקהילת הלהט”ב.

כיצד מקבלים סל שיקום?

תהליך קבלת סל שיקום כולל ליווי של פסיכיאטר ו/או עו”ס המכירה את המצב הנפשי של המתמודד. ראשית, יש צורך באבחון או הפניה על ידי גורם מקצועי לוועדה שיקומית אזורית של משרד הבריאות, ממלאים טפסים המאשרים את הבקשה ומגישים אותם לוועדה האזורית, לאחר הגשת המסמכים יזמנו אתכם לוועדה ושם ייקבעו שירותי סל השיקום המגיעים לכם בהתאם למגבלה ולצרכים האישיים שלכם.

השירותים כוללים כאמור שירותי דיור, פנאי, תעסוקה והשכלה וניתן לקבל מספר שירותים במקביל.

אם אתם מבולבלים ועדיין לא יודעים מהי הדרך הנכונה לקבל את שירותי סל השיקום המגיעים לכםאנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר בראשבניירת ובבלגן.

תהליך קבלת סל שיקום שלב אחר שלב 👇🏽

במידה ואתם לא מוכרים בביטוח לאומיאלו השלבים שתצטרכו לעשות כדי לקבל סל שיקום:

one

לקבל הפניה מגורם מקצועי לוועדת השיקום האזורית: הגורמים המפנים לוועדה יכולים להיות: בית חולים פסיכיאטרי, מרפאה/תחנה לבריאות הנפש, שירותי הרווחה, מסגרת שיקומית בקהילה ו/או מטפל פרטי (באחד ממקצועות הטיפול: עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח/ות מוסמך/ת).
שימו לב, במקרים בהם אין גורם מקצועי המסייע לכם לגשת לוועדת השיקום האזורית, יש באפשרותכם למלא את טפסי ההפניה לוועדת השיקום האזורית לבדכם. אתם תתבקשו לצרף מסמכים שונים ולהגיש אותם ישירות לוועדת השיקום באזור שלכם. כמו כן, יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם המתמודד ובהסכמתו, בצירוף כל הטפסים הנדרשים.

two

ממלאים את הטפסים ומצרפים את המסמכים הבאים:

  • פרטים אישיים
  • דו”ח רפואי המוכן על-ידי הפסיכיאטר המטפל ואשר כולל את סיכום המחלה
  • דו”ח סיעודי במקרים בהם האדם פונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז
  • סיכום  פסיכוסוציאלי אשר מוכן על-ידי הגורם המטפל
  • הערכה תפקודית (רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים)
  • סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה
  • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי
  • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות
  • טופס ויתור סודיות חתום
three

הגשת המסמכים:
את הטפסים והמסמכים ניתן להגיש באופן אישי או באמצעות הגורם המפנה באמצעות הדואר לרכז ועדת השיקום (מומלץ לשמור העתקים של המסמכים). רכז הוועדה יבחן את המסמכים ובמידת הצורך יבקש השלמות של טפסים חסרים.

four

זימון לוועדת שיקום אזורית:
לאחר קבלת החומרים ובחינתם, יזמן רכז השיקום את ועדת השיקום האזורית- הוועדה מורכבת משלושת אנשי המקצוע הבאים: פסיכיאטר/ עובד סוציאלי/מרפא בעיסוק/ פסיכולוג או אח/ות מוסמך/ת. הוועדה תבקש להגיע למפגש עמה לצורך היכרות והתרשמות מהפונה, ניתן להגיע לוועדה עם קרוב משפחה או כל גורם אחר שיכול לסייע. וועדת סל השיקום תתכנס ותזמן את הפונה עד כחודש מקבלת המסמכים במלואם. הוועדה תיערך באחד היישובים הנמצאים במחוז.

five

החלטת וועדת שיקום אזורית:
לאחר עיון במסמכים, קביעת תכנית השיקום והמפגש עם הפונה תקבל הוועדה החלטה, בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (תש”ס, 2000) כאשר האפשרויות הן: אישור מלא של תכנית השיקום, אישור חלקי של תכנית השיקום או דחייתה. כמו כן, יכולה הוועדה להציע שינויים ותוספות לתכנית השיקומית. החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר לגורם המפנה, או במקרים של פניה עצמאית לפונה עצמו.

במידה והפונה אינו מרוצה מהחלטת וועדת השיקום האזורית, בין אם משום שקבעה כי אינו זכאי לתכנית שיקום ובין אם משום שהתכנית שנקבעה אינה עונה על צרכיו- עומדת בפניו האפשרות לערער תוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.

הערעור נעשה באמצעות פניה ישירה לאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום והיא חייבת לדון בבקשת הפונה תוך 60 ימים, מיום ההגשה.

six

קבלת סל שיקום:
במקרים בהם אושר לפונה סל שיקום, הגורם המפנה והפונה יערכו “סקר שוק” ויבחרו את המסגרת ו/או השירות המתאים שנותן מענה לתכנית השיקומית.

seven

קליטת המתמודד במסגרת השיקומית:
לאחר בחירת המסגרת המתאימה וההתקשרות עמה, יחל הפונה בפעילות, בהתאם לתוכנית השיקומית שנקבעה. רכז השיקום האזורי יעביר אישור תקציבי לשרות השיקומי. באמצעות אישור תקציבי זה מממנת המדינה את שהותו ופעילותו של הפונה בשרותי השיקום.

שימו לב, הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים. כמו כן, מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות, בהם ניתן לבקש בקשות כמו שינוי החלטה (הוספת או הפסקת קבלת שירותי שיקום מסוימים) או שינוי נותן שירות.

קבוצת שכולו טוב ותחומי הפעילות שלה (סיפור חוזר, TNX, המפעלים היצרניים, קפה טוב, דנדשה, כלב טוב והתחום החברתי “יאללה מבלים”) הינם חלק מהשירותים אותם יכול לבחור מי שזכאי לסל שיקום בתחומים של תעסוקה ופנאי.

ישנן אפשרויות תעסוקתיות רבות המוצעות ביחידות השונות וכך גם אפשרויות הפנאי.