שפה חיובית- כוחן של מילים להשפיע על המציאות עם סיגל נקש, אחראית שירות לקוחות

סרטונים נוספים