קיץ של התחדשות וצמיחה- כיצד יוצאים ממשברים למקום של צמיחה התחדשות ובנייה עם ברוריה בובליל אמנת ומטפלת בוויסות חושי NDFA

סרטונים נוספים