שרים ומדברים על שירים שאוהבים עם ניר שבי מנהל מערך ידע מניסיון בקבוצת שכולו טוב

סרטונים נוספים