השפעת המראה החיצוני על הביטחון הפנימי עם מירוות עודה – المظهر الخارجي وتأثيره على الثقه بالنفس, ميرفت عوده

סרטונים נוספים