לומדים מהעבר עם אלאא יונס – أخطاء الماضي التعلم منها ام تكرارها؟, الاء يونس

סרטונים נוספים