מודל אפר"ת – אירוע- פרשנות – רגש – תגובה עם ליאור ישראל סגן תפעול והכשרה

סרטונים נוספים