היסטוריה עכו,-עיר החשובה במיוחד לאורך התקופות חלק ב' עם הדר צורף מורת דרך

סרטונים נוספים