שכולו VOD

NLP והעצמה

שיטה המאפשרת לנו ליצור שינוי בהרגלי החשיבה שלנו באמצעות
שימוש בשפה מילולית ובלתי מילולית