שילוב עובדים עם מוגבלות

גיוון תעסוקתי הוא נושא מרכזי היום בעולמות של משאבי אנוש ואחריות תאגידית, כאשר יותר ויותר חברות מבינות שנדרשות פעולות יזומות כדי לייצר צוות עובדים מגוון המקבל ייצוג נמוך יותר בעולם העבודה.

אנשים עם מוגבלות הם אחת מהאוכלוסיות המרכזיות מבחינה זו, כאשר ההבנה כיום היא שישנו Win-Win-Win מהגברת שיעורי ההשתתפות שלהם בעולם העבודה:

עבור הארגון העסקי

הזדמנות לקלוט עובדים אשר בהינתן התאמות נקודתיות יכולים להיות עובדים מעולים עם רמת מחויבות גבוהה, זאת בנוסף לאפשרות לקבל תמיכות מהמדינה ולשפר את המיתוג החיצוני והפנימי של הארגון.

עבור העובד עצמו

הזדמנות לשיפור המצב הכלכלי, תחושת מימוש עצמי, השתלבות חברתית ומנוף לשיפור גם בתחומי חיים נוספים.

עבור המדינה

הגברת תהליכי ההשתלבות של אוכלוסייה זו בקהילה והפחתת הוצאות כספיות משמעותיות כגון אשפוזים פסיכאטריים (ישנו קשר ישיר בין השתלבות בעבודה ושיפור התפקוד הנפשי), הפחתה בהוצאות על קצבאות גבוהות יותר ועוד.

גיוון תעסוקתי הוא נושא מרכזי היום בעולמות של משאבי אנוש ואחריות תאגידית, כאשר יותר ויותר חברות מבינות שנדרשות פעולות יזומות כדי לייצר צוות עובדים מגוון יותר עם ייצוג לקבוצות עם ייצוג נמוך יותר בעולם העבודה.

אנשים עם מוגבלות הם אחת מהאוכלוסיות המרכזיות מבחינה זו, כאשר ההבנה כיום היא שישנו Win-Win-Win מהגברת שיעורי ההשתתפות שלהם בעולם העבודה:

  • עבור הארגון העסקי- הזדמנות לקלוט עובדים אשר בהינתן התאמות נקודתיות יכולים להיות עובדים מעולים עם רמת מחויבות גבוהה, זאת בנוסף לאפשרות לקבל תמיכות מהמדינה ולשפר את המיתוג החיצוני והפנימי של הארגון.
  • עבור העובד עצמו- הזדמנות לשיפור המצב הכלכלי, תחושת מימוש עצמי, השתלבות חברתית ומנוף לשיפור גם בתחומי חיים נוספים.
  • עבור המדינה- הגברת תהליכי ההשתלבות של אוכלוסייה זו בקהילה והפחתת הוצאות כספיות משמעותיות כגון אשפוזים פסיכאטריים (ישנו קשר ישיר בין השתלבות בעבודה ושיפור התפקוד הנפשי), הפחתה בהוצאות על קצבאות גבוהות יותר ועוד.

 

קבוצת שכולו טוב סייעה בשנים האחרונות להשתלבותם של כ1500 אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, זאת באמצעות מודל מקצועי ייחודי שפיתחה הקבוצה (מודל היחידה המשלבת), הכוללת תהליכי שיקום והכשרה במיזמים שפיתחה הקבוצה, ומעבר מהיר ככל האפשר להשתלבות בשוק העבודה הטבעי בליווי רכזי תעסוקה נתמכת שמסייעים במיפוי כיוונים תעסוקתיים מתאימים, חיפוש עבודה ופניות למעסיקים, וליווי ארוך טווח לעובד ולמעסיק גם לאחר ההשתלבות בעבודה.   

קבוצת שכולו טוב סייעה בשנים האחרונות להשתלבותם של כ1500 אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, זאת באמצעות מודל מקצועי ייחודי שפיתחה הקבוצה (מודל היחידה המשלבת), הכוללת תהליכי שיקום והכשרה במיזמים שפיתחה הקבוצה, ומעבר מהיר ככל האפשר להשתלבות בשוק העבודה הטבעי בליווי רכזי תעסוקה נתמכת שמסייעים במיפוי כיוונים תעסוקתיים מתאימים, חיפוש עבודה ופניות למעסיקים, וליווי ארוך טווח לעובד ולמעסיק גם לאחר ההשתלבות בעבודה.   

איך תהליך ההשתלבות עובד בהצלחה ?

שכולו טוב הוא ארגון (מלכ"ר) העוסק בהשתלבות תעסוקתית של אנשים עם חסמים תעסוקתיים המופנים על-ידי משרד הבריאות, משרד הביטחון  ומשרד הרווחה.

מודל העבודה בשכולו טוב כולל הכשרה ראשונית המתבצעת במיזמים חברתיים השייכים לקבוצה ומשמשים כמסגרות הכשרה תעסוקתיים כגון: סיפור חוזר– רשת חנויות ספרי יד שניה, קפה טוב– רשת בתי הקפה חברתיים, דנדשה– רשת חנויות בגדי יד שניה, אנטר– סטודיו דיגיטלי לעיצוב גרפי תכנות ופיתוח, מפעלים יצרניים, דוכני מכירה ומיזמים תעסוקתיים נוספים.

במסגרות ההכשרה מקבלי השירות (אנשים עם מוגבלויות נפשיות או פיזיות שהשתלבו במסגרות ההכשרה בקבוצה) עובדים על מיומנויות חזרה לשגרת עבודה כמו איך לקום בזמן למשמרת, כיצד מתנהלים מול מעסיק, כיצד כותבים קורות חיים, איך מתנהלים בריאיון עבודה ובמקום העבודה עצמו.

בזמן תהליך ההכשרה ושמקבלי שירות מרגישים בשלים ומוכנים לצאת לשוק העבודה הטבעי, בליווי רכז תעסוקה הם מחפשים עבודה בתחום העיסוק הרלוונטי להם. מקבלי השירות שמוכיחים את עצמם ואת יכולותיהם במסגרות, אנו מעודדים ומלווים להשתלב בשוק העבודה.

לאחר ההשתלבות במקום העבודה, העובדים ממשיכים לקבל מאתנו ליווי מקצועי רציף, אשר מתבטא הן בתמיכה ובייעוץ לעובדים עצמם והן במתן מענה שוטף למעסיק.

חלק מהמעסיקים שאנחנו עובדים איתם נעזרים גם בהטבות הכספיות שניתן לקבל ממשרד העבודה בגין העסקת עובד עם מוגבלות, וכן אנו מסייעים בעמידה בדרישות צו ההרחבה להעסקת עובדים עם מוגבלות. יש לציין כי השירות ניתן על ידי קבוצת שכולו טוב ללא תשלום.

בשנים האחרונות יצרנו שיתופי פעולה מדהימים עם מאות מעסיקים חדשים ששילבו אצלם בהצלחה אלפי עובדים עם מוגבלות, עם שיעורי התמדה גבוהים, 97% מהם בשכר מינימום רגיל ומעלה.

בואו לקחת חלק פעיל בגיוון תעסוקתי
ולהעסיק אנשים עם מוגבלויות